El curs de Directors/es de lleure infantil i juvenil està adreçat a totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en món de l'educació en el lleure, dirigint activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a casals infantils, ludoteques, directors/es voluntaris/es, menjadors escolars, en associacions de lleure, etc.

L'objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capacitin per a la intervenció en tasques de:

1. Coordinació d'equips en activitats de lleure infantil i juvenil.

2. Planificació, organització, gestió, dinamització i avaluació de projectes de lleure educatius adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes; així com la seva representació interna i externa.

3. Assumpció de la creació, control i dinamització de l'equip de personal monitor/a.

El curs de Directors/es de Lleure infantil i juvenil està adreçat a totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en el món de l'educació en el lleure, dirigint activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a casals infantils, ludoteques, directors/es voluntaris/es, menjadors escolars, en associaciones de lleure, etc.

L'objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capacitin per a la intervenció en tasques de:

1. Coordinació d'equips en activitats de lleure infantil i juvenil.

2. Planificació, organització, gestió, dinamització i avaluació de projectes de lleure educatius adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes; així com la seva representació interna i externa.

3. Assumpció de la creació, control i dinamització de l'equip de personal monitor/a.

El curs de Directors/es de lleure infantil i juvenil està adreçat a totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en el món de l'educació en el lleure, dirigint activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a casals infantils, ludoteques, directors/es voluntaris/es, menjadors escolars, en associacions de lleure, etc.

L'objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capacitin per a la intervenció en tasques de:

1. Coordinació d'equips en activitats de lleure infantil i juvenil.

2. Planificació, organització, gestió, dinamització i avaluació de projectes de lleure educatius adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes; així com la seva representació interna i externa.

3. Assumpció de la creació, control i dinamització de l'equip de personal monitor/a.

El curs de Directors/es de lleure infantil i juvenil està adreçat a totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en el món de l'educació en el lleure, dirigint activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a casals infantils, ludoteques, directors/es voluntaris/es, menjadors escolars, en associacions de lleure, etc.

L'Objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capacitin per a la intervenció en tasques de:

1. Coordinació d'equips en activitats de lleure infantil i juvenil.

2. Planificació, organització, gestió, dinamització i avaluació de projectes de lleure educatius adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes; així com la seva representació interna i externa.

3. Assumpció de la creació, control i dinamització de l'equip de personal monitor/a.

El curs de Directors/es de lleure infantil i juvenil està adreçat a totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en món de l'educació en el lleure, dirigint activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a casals d'infantils, ludoteques, directors/es voluntaris/es, menjadors escolars, en associacions de lleure, etc.

L'objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capacitin per a la intervenció en tasques de:

1. Coordinació d'equips en activitats de lleure infantil i juvenil.

2. Planificació, organització, gestió, dinamització i avaluació de projectes de lleure educatius adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes; així com la seva representació interna i externa.

3. Assumpció de la creació, control i dinamització de l'equip de personal monitor/a.

El curs de Directors/es de lleure infantil i juvenil està adreçat a totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en món de l'educació en el lleure, dirigint activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a casals infantils, ludoteques, directors/es voluntaris/es, menjadors escolars, en associacions de lleure, etc.

L'objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capacitin per a la intervenció en tasques de:

1. Coordinació d'equips en activitats de lleure infantil i juvenil.

2. Planificació, organització, gestió, dinamització i avaluació de projectes de lleure educatius adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes; així com la seva representació interna i externa.

3. Assumpció de la creació, control i dinamització de l'equip de personal monitor/a.

El curs de Directors/es de lleure infantil i juvenil està adreçat a totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en el món de l'educació en el lleure, dirigint activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a casals infantil, ludoteques, directors/es voluntaris/es, menjadors escolars, en associacions de lleure, etc.

L'objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capacitin per a la intervenció en tasques de:

1. Coordinació d'equips en activitats de lleure infantil i juvenil.

2. Planificació, organització, gestió, dinamització i avaluació de projectes de lleure educatius adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes; així com la seva representació interna i externa.

3. Assumpció de la creació, control i dinamització de l'equip de personal monitor/a.