El curs de Monitors d'activitats educatives en el lleure infantil i juvenil està adreçat a totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en el món de l'educació en el lleure, dinamitzant activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a monitors/es voluntaris/es en associacions de lleure, casals infantils, ludoteques, menjadors escolars, etc.

L'objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capacitin per a:

1. Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització.

2. Aplicar les tècniques especifiques d'animació grupal.

3. Incidir explícitament en l'educació en valors.

4. Atendre les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El curs de Monitors d'Activitats educatives en el lleure infantil i juvenil està adreçat  totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en el món de l'educació en el lleure, dinamitzant activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a monitors/es voluntaris/es en associacions de lleure, casals infantils, ludoteques, menjadors escolars, etc.

L'objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capaciten per a:

1. Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització.

2. Aplicar les tècniques específiques d'animació grupal.

3. Incidir explícitament en l'educació en valors.

4. Atendre les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El curs de Monitors d'activitats educatives en el lleure infantil i juvenil està adreçat a totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en el món de l'educació en el lleure, dinamitzant activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a monitors/es voluntaris/es en associacions de lleure, casals infantils, ludoteques, menjadors escolars, etc.

L'objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capacitin per a:

1. Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització.

2. Aplicar les tècniques específiques d'animació grupal.

3. Incidir explícitament en l'educació en valors.

4. Atendre les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El curs de Monitors d'activitats educatives en el lleure infantil i juvenil està adreçat a totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en el món de l'educació en el lleure, dinamitzant activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a monitors/es voluntaris/es en associacions de lleure, casals infantils, ludoteques, menjadors escolars,etc.

L'objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capacitin per a:

1. Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el lleure infantil i jiuvenil en el marc de la programació general d'una organització.

2. Aplicar les tècniques específiques d'animació grupal.

3 Incidir explícitament en l'eduació en valors.

4 Atendre les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El curs de Monitors d'activitats educatives en el lleure infantil i juvenil està adreçat a totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en el món de l'educació en el lleure, dinamitzant activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a monitors/es voluntaris/es en associacions de lleure, casals infantils, ludoteques, menjadors escolars,etc.

L'objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capacitin per a:

1. Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el lleure infantil i jiuvenil en el marc de la programació general d'una organització.

2. Aplicar les tècniques específiques d'animació grupal.

3 Incidir explícitament en l'eduació en valors.

4 Atendre les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El curs de Monitors d'Activitats educatives en el lleure infantil i juvenil està adreçat a totes aquelles persones que pretenguin professionalitzar-se en el món de l'eduació en el lleure, dinamitzant activitats amb infants i joves, com ara casals d'estiu, colònies, campaments, com a monitors/es voluntaris/es en associacions de lleure, casals infantils, ludoteques, menjadors escolars, etc.

L'objectiu del curs és l'assoliment de les competències que capacitin per a:

1. Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització.

2. Aplicar les tècniques específiques d'animació grupal.

3. Incidir explícitament en l'eduació en valors.

4. Atendre les mesures bàsiques de seguretat i previnció de riscos.